Virtual Server

این سرویس ماهانه میباشد و به محض تایید پرداخت توسط مدیریت در اختیار شما قرار میگیرد

cx11

1 پردازنده
2 GB رم
20 گیگ SSD NVME
20 TB ترافیک

cx21

2 پردازنده
4 GB رم
40 گیگ SSD NVME
20 TB ترافیک

cx31

2 پردازنده
8 GB رم
80 گیگ SSD NVME
20 TB ترافیک

cx41

4 پردازنده
16 GB رم
160 گیگ SSD NVME
20 TB ترافیک