به علت تحریم ها از دامنه های دات ای ار پشتیبانی به عمل نمی آوریم

US Business

محل سرور امریکا
Cpanel اخرین ورژن
50 GB SSD
بینهایت وبسایت
40 SSL Setigo یکساله
پشتیبانی 24 ساعته
وبسایت ساز رایگان
بینهایت sql
بینهایت Email account
PHP 5.2-5.6, 7.0-7.3
Node.JS 6, 8, 9
Ruby 1.8-2.5
MariaDB 10.X.X
امکان نصب تمام اسکریپت ها منجمله وردپرس ، جوملا و دروپال به صورت اتومات
ویروس اسکن مداوم

  • نامحدود ترافیک
  • 600.000 تعداد فایل
  • نامحدود Parked Domains
CP Plus USA

محل سرور امریکا
Cpanel اخرین ورژن
Unmetered SSD
بینهایت وبسایت
Free ssl Setigo
وبسایت ساز رایگان
بینهایت sql
بینهایت Email account
PHP 5.2-5.6, 7.0-7.3
Node.JS 6, 8, 9
Ruby 1.8-2.5
MariaDB 10.X.X
امکان نصب تمام اسکریپت ها منجمله وردپرس ، جوملا و دروپال به صورت اتومات
ویروس اسکن مداوم

  • نامحدود ترافیک
  • 300.000 تعداد فایل
CP Plus UK

محل سرور انگلستان
Cpanel اخرین ورژن
Unmetered SSD
بینهایت وبسایت
Free ssl Setigo
وبسایت ساز رایگان
بینهایت sql
بینهایت Email account
PHP 5.2-5.6, 7.0-7.3
Node.JS 6, 8, 9
Ruby 1.8-2.5
MariaDB 10.X.X
امکان نصب تمام اسکریپت ها منجمله وردپرس ، جوملا و دروپال به صورت اتومات
ویروس اسکن مداوم

  • نامحدود ترافیک
  • 300.000 تعداد فایل
UK Business

محل سرور بریتانیا(انگلستان)
Cpanel اخرین ورژن
50 GB SSD
بینهایت وبسایت
40 SSL Setigo یکساله
پشتیبانی 24 ساعته
وبسایت ساز رایگان
بینهایت sql
بینهایت Email account
PHP 5.2-5.6, 7.0-7.3
Node.JS 6, 8, 9
Ruby 1.8-2.5
MariaDB 10.X.X
امکان نصب تمام اسکریپت ها منجمله وردپرس ، جوملا و دروپال به صورت اتومات
ویروس اسکن مداوم

  • نامحدود ترافیک
  • 600.000 تعداد فایل
  • نامحدود Parked Domains