فضای ذخیره و پشتیبانی | با انواع دسترسی

محل سرور ها آلمان

100 GB

1 ترابایت ترافیک
10 کانکشن هم زمان
100 اکانت
FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS
SSH resync
2 اسنپ شات

500GB

2 ترابایت ترافیک
10 کانکشن هم زمان
100 اکانت
FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS
SSH resync
4 اسنپ شات

1 TB

6 ترابایت ترافیک
۱۰ کانکشن هم زمان
۱۰۰ اکانت
FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS
SSH resync
6 اسنپ شات

10 TB

20 ترابایت ترافیک
۱۰ کانکشن هم زمان
۱۰۰ اکانت
FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS
SSH resync
12 اسنپ شات